"Open-source is de kern van onze werkwijze en de basis voor een succesvolle ontwikkeling"

Met onze open-source werkwijze geven wij alle betrokken partijen toegang tot alle beschikbare informatie middels onze digitale platform. Deze transparante benadering zorgt er voor dat partijen van elkaar kunnen leren en elkaar beter begrijpen. Hierdoor zijn wij in staat sneller risico's te signaleren en hier tijdig oplossingen voor te bedenken.

Onze werkwijze

EEN

Samenwerking

Afhankelijk van de wensen van vastgoedeigenaren werken wij op verschillende manieren samen. Dit kan zijn door de overname van het vastgoed of door als ontwikkelpartner op te treden. In beide gevallen nemen wij u mee in een haalbaarheidsonderzoek en denken wij mee hoe de ontwikkeling zal aansluiten bij de huidige bedrijfsactiviteiten.

TWEE

Planvorming

Voor elk uniek project creëren wij een samenhangend thema voor een specifieke doelgroep en locatie. De behoeftes van de eindgebruiker zijn hierbij het startpunt en worden samen met het thema vertaald in het ontwerp. BNLA architecten is verantwoordelijk voor het eerste ontwerp en INSYNC voor het bedenken van het concept.

DRIE

Realisatie

Voor de realisatiefase werken wij met vaste bouwpartners. Naast het begeleiden van de de bouw, besteden wij veel tijd aan het informeren van mensen in de buurt over het bouwproces. Door transparant te communiceren en bijeenkomsten te organiseren betrekken wij ze bij het project, wat uiteindelijk een weerslag heeft op het succes.

VIER

Verkoop en beheer

Afhankelijk van het type project wordt er besloten of het project wordt verkocht of in eigen beheer wordt gehouden. INSYNC blijft na realisatie betrokken als beheerder van de coliving en coworking concepten.